Money ‘Jarat’ O ang Pag-Ipon ng Pera

“A penny saved is a penny earned,” wika nga ng mga matatanda. Noong bata ako, tinuruan ako ng magulang ko na magtabi ng pera sa isang piggy bank, o kaya’y bank account. Karaniwan sistema iyan para sa mga pala-ipon.

 

Ang di-pangkaraniwan ay ang paghulog ng pera sa anim na tapayan o garapon.

 

Iyan ang sistema ni T. Harv Eker, ang may-akda ng librong “Secrets of the Millionaire Mind.” Gumawa si Eker ng sistema ng pag-ipon gamit ang anim na garapon, isa para sa anim na aspeto ng buhay na kailangan tabihan ng pera. Ang punto ay huhulugan ang mga ito ng pera na umaabot sa total ng 45% ng kita kada buwan:

 

1. Financial Freedom (10% ng kita):

Ang garapon ng Financial Freedom ay para sa stocks, mutual funds, passive income, o kahit anong instrumentong makapagpalaya sa tao sa larangan ng pera. Otherwise, hindi ito dapat galawin.

2. Give (5% ng kita): 

Dito manggagaling ang mga donasyon para sa mga humanitarian organizations, o kahit sinong nangangailangan ng tulong.

3. Play (10% ng kita):

Lahat ng tao gustong magsaya paminsan-minsan. 

4. Long Term Savings for Spending (10% ng kita):

Itong garapon na ito ay para sa mga mamahaling bagay: electronics, bakasyon, o kaya’y mga di inaasahang pangangailangang medical.

5. Education (10% ng kita)

Pamumuhunan ito para sa sariling pag-aaral ng mga kaalaman o kakayahang makakahikayat ng pera o makakadagdag sa kita: mga seminar, workshop, programa o kurso, at iba pa.

6. Necessities (55% ng kita)

Lahat ng tao ay may pangangailangan: pagkain, kagamitan, bills, at iba pa.

 

Sobrang simple lang ang sistemang ito ngunit nangangailangan ito ng disiplina. Ang pangkaraniwang hilig ng tao pagkatapos makakuha ng pera ay ang paggastos kaagad. Itinuturo ng sistemang ito ay ang pagtabi muna ng pera bago gumastos. Maaaring isipin na isang pamumuhunan para sa sarili at para sa hinaharap ang sistema na ito.

 

Gayon pa man, mahalaga rin na mamuhunan sa piling industriya para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Halimbawa, plano ni VP Leni na mag-invest sa mga blue industries para sa Pilipinas tulad ng shipbuilding, aqua culture at maritime transport. Ayon sa kanya, “Combined with our strategic location, we have the potential to become a leading maritime power. This sector has huge employment potential in the country, and this is something that our government will really tap into.” 

 

Sa huli, ang pagtabi ng pera para sa pamuhunan ay kakayahang mag-isip ng long-term–para sa sariling kapakanan at para sa kapakanan ng iba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.