Financial Tips Mula sa ‘We Should All Be Millionaires’ na Dapat Mapakinggan ng Small Businesses

Hindi biro ang magsimula. Hindi biro ang mag-negosyo lalo na kung magsisimula ka sa scratch at wala ka ding gaanong koneksyon.

Maraming Filipino ang mas pinipili na lang mag-negosyo nitong nakaraang dalawang taon dahil sa banta ng Covid19 pandemic sa kanilang kabuhayan.

Kung ikaw ay isa sa mga iyon, mahalaga na malaman mo ang Do’s and Don’ts sa very competitive na mundong ito.

Pinaka-epektibong paraan para malaman ang mga ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa mga negosyante na nagawa nang magtagumpay despite all odds.

Gaya na lang ni Rachel Rodgers, may akda ng libro na “We Should All Be Millionaires.” Ang librong ito ay hindi lang basta financial book kundi maaari na ring ituring istorya ng buhay ni Rodgers na dating walang-wala at ngayon ay isa nang multi-millionaire.

We Should All Be Millionaires: A Woman's Guide to Earning More, Building  Wealth, and Gaining Economic Power: Rodgers, Rachel: 9781400221622:  Amazon.com: Books

Si Rodgers ay ang founder ng kumpanyang Hello Seven, a women-run company specializing in business, marketing, financial, and legal training. Bago ang kanyang tagumpay ay namuhay s’ya mula sa  government assistance dahil sa six-figure na utang ($).

Paano n’ya ito nagawa? Very specific ang kanyang mga tips at hindi generic. Narito ang ilan sa mga yon.

1 . Not all opportunities are worth chasing – Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka dapat maging obsessed sa lahat ng opportunities dahil ang iba dito ay maaaring hindi makatulnog sa iyong goals. Ginagawa daw ito ng ilan na nagiisip na baka wala nang dadating na parehong oportunidad. Ayon kay Rodgers, kailangan ay mag-set ng goal at maging determined para makamit ito. Isa nga dito ay ang pagli-level up. Ibig sabihin ay dapat nagbabago ang klase ng oportunidad na iyong hinahabol at wini-welcome. Magkaroon ng structure at plans.

She said in an interview with Mind Body Green:

“My experience of learning everything the hard way is why I created the Hello Seven Growth Scale™—so that other marginalized business owners don’t have to struggle like I did. The Growth Scale outlines the precise business strategies you should implement at various stages of business growth from zero dollars to seven figures and beyond. It helps you go from one revenue level to the next in gradual and deliberate steps—the same steps I took to grow my company to eight figures.”

2. Focus on your strength – Tanggalin o ipasa ang mga tasks na hindi nagma-match sa iyong strength. Ikaw ba ay hindi people person? Delegate that task to others. Not great in handicraft? Hire someone who can do that.

“That’s when I realized that I could hire other people to do that execution work. From that moment forward, I began hiring a team that could do all the things that I was not good at. This was a massive breakthrough moment—and it was the first year that I earned $1 million.”

3. Becoming a millionaire is not unrealistic – Sounds cliché ngunit ayon kay Rodgers ay kailangang maitanim ang ideya na ito sa isip ng mga negosyante. Nagbabago ang relayidad. Maaaring hindi ngayon ngunit baka sa susunod na taon. Maraming oportunidad ngunit ang mahalaga ayon sa author ay huwag sukuan ang pangarap.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.